1. ׳אדנית התבלינים׳ הינו עסק העוסק בממכר צמחים, כלי קיבול לצמחים ואבזרי גינון באופן מקוון (להלן: “העסק") .

2. adanittavlinim.co.il ( להלן: “האתר") הינו בבעלות ובלעדיות מלאה של העסק ומשמש את הפלטפורמה האינטרנטית לצורך רכישת צמחים ואבזרי גינון באמצעות העסק. כבר בשלב זה יובהר, כי מלוא התמונות, התכנים, העיצובים, וכן כל יתר התכנים הכתובים והתמונות המוצגים באתר הינם בבעלות ובלעדיות של העסק ו/או של מפעיליו בלבד וכי כל הפרה, העתקה ו/או אחר יכולה להוביל לנקיטת הליכים משפטיים כנגד מפר זכויות העסק ביחס למופיע באתר.

3. פעילות האתר מתבצעת באמצעות רשת האינטרנט והמוצרים אשר נרכשו על-ידי לקוחות החברה ישלחו לביתם בכפוף למספר ימי העסקים המצוינים בדף ההזמנה ולא יאוחר מ-21 ימי עסקים ככלל, מרגע קליטת ההזמנה במערכת האתר ואישורה על ידי חברת האשראי. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה של הזמנה, שנגרם כתוצאה מ"כוח עליון" ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של החברה, לרבות שביתות, השבתות, אסונות טבע, מזג אוויר חריג וכיוצ"ב, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

4. העסק מציע למכירה באתר מגוון רחב של צמחים, כלי קיבול לצמחים ואבזרי גינון  המוצרים המוצעים באתר מצויים במלאי העסק ובכפוף לזמינות העונתית, אלא אם צוין אחרת, אולם אין העסק מתחייב להחזיק מלאי מסוים של המוצרים וכמות המוצרים שבידיה הינם בשיקול דעתה הבלעדי.

5. כל טענה בדבר פגם במוצר שנתקבל אצל הלקוח כאמור תדווח מיד עם בדיקת המוצר בבית הלקוח, על ידי יצירת  קשר (טל: 050-4099951, מייל: adanittavlinim@gmail.com) מוצרים פגומים שנרכשו יוחלפו בחנות המפעל אשר ממוקמת ביסוד המעלה, במוצרים דומים לאחר שנבדקו הפגמים והתברר שהפגם אינו כתוצאה ממעשה או מחדל של הלקוח. לקוח כאמור, אשר לא יטען טענת פגם עם קבלת המוצר יחשב כלקוח אשר קיבל מוצר ראוי ונטל ההוכחה כי הפגם לא נעשה על ידו לאחר קבלת המוצר יהא עליו. בהיעדר מוצר זהה, הלקוח יזוכה בסכום הרכישה בכפוף לחוק להגנת הצרכן או בזיכוי לרכישה עתידית.

6. העסק רשאי לבטל כל עסקה, מכל סיבה שהיא וזאת כאמור ללא הגבלת זמן ותוך החזרת מלוא התשלום ללקוח ו/או ביטול העסקה באמצעות חברת האשראי הרלוונטית. הלקוח מצהיר בזאת כי אין לו ולא תהא לו כל טענה בדבר ביטול העסקה על ידי החברה מכל סיבה שהיא. מדיניות הביטולים. תנאי הביטול ויתר התנאים הנדרשים כתוצאה מביטול העסקה כאמור הינה בכפוף למדיניות ונהלי חברת האשראי.

7. כל אדם אשר ביצע הזמנה באמצעות אתר האינטרנט ו/או מבקר לצורך התרשמות באתר האינטרנט של העסק מצהיר כי קרא את תקנון האתר וכי הינו מסכים לכלל תנאי אתר האינטרנט, הרכישה ויתר תנאי התקנון הנ"ל. כמו כן, יודגש, כי המבקר באתר האינטרנט ו/או הרוכש מוצרים כאמור, מצהיר בזאת כי  אין לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד אתר האינטרנט ו/או העסק ו/או מפעיליו ו/או אחר בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

8. העסק רשאי, בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/או להוריד מוצרים מרכישה באתר מבלי ליתן הודעה מוקדמת. כמו כן, ביחס למוצרים הנמצאים במבצע ו/או בהנחה, שיקול הדעת הבלעדי ביחס להורדת המוצרים ו/או הוספתן ממערכת המבצעים של העסק הינה בשיקול דעת העסק בלבד. מבצעים ו/או הנחות כאמור יכולים להסתיים בכל עת וללא התראה מוקדמת לקהל הלקוחות.

9. השימוש באתר, על כל תכניו והשירותים המוצעים בו וכן כל אינפורמציה ו/או תוכן ו/או אחר המופיעים באתר הינם בבלעדיות מלאה של האתר ובעליו. כל אדם אשר מעתיק, מפרסם, מצטט, מצלם, מפיץ, משכפל, מחקה פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים ו/או נוקט בפעולה אשר בגינה ייגרם לעסק נזק עקיף ו/או ישיר וכן העתקה מכל תוכן המופיע באתר ומכל המופיע בו אשר תפורסם במדיה ו/או בכל מקום אחר מבלי לקבל את אישור העסק מראש תהא הפרה לזכויות היוצרים של העסק ועלולה לגרום למפר לשלם לעסק ו/או לבעליו פיצוי כספי רב. כמו כן, העסק שומר על זכותו להשתמש בכל האמצעים החוקיים העומדים ברשותו על מנת לקבל פיצוי בגין הפרת זכויות היוצרים וכן לנקוט בכל פעולה חוקית העומדת בפניו על מנת להסיר את הפרסום האסור כאמור. התכנים השונים המוצעים לקהל הגולשים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

10. תמונות המוצרים המוצגות באתר האינטרנט הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את העסק.  יחד עם זאת יודגש, כי העסק מצלם את המוצרים על ידי צוות פנימי מטעמו ועל כן המוצרים המוצגים בתמונה הוא הם אלה אשר יתקבלו בבית הלקוח, עדיין ייתכנו שינויים קלים בין מוצר למוצר, הן בצורה, בצבע, בגודל בעקבות העובדה שמדובר במוצר טבעי, ממוחזר שנבנה ונשתל בעבודת יד.

11. במקרה שיוצג באתר מחיר שגוי של מוצר, יפנו בעלי האתר או נציגים מטעמם אל הלקוח שביצע את ההזמנה, יעדכנו אותו בדבר הטעות ובדבר מחירו הנכון של המוצר ויאפשרו ללקוח להחליט האם מעונין לרכוש את המוצר במחיר הנכון. במידה והלקוח לא אישר את הרכישה תבוטל העסקה ,ובמקרה זה לא תהיינה ללקוח טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן כלפי בעלי האתר או מפעיליו בעניין זה.

12. בכל הנושא של בטחון המידע יודגש, כי העסק משתמש בכלל האמצעים האיכותיים והמקובלים הקיימים ברשת לצורך שמירה על בטחון המידע של לקוחותיה לרבות מערכת הסליקה החיצונית וכלל המידע אשר מתקבל מהלקוח באופן יזום או לאו. יחד עם זאת, כל האחריות לביטחון המידע אינה באחריות ישירה של העסק ולא של כל גורם אשר נותן את שירותיו לעסק. יודגש, כי כל אדם אשר נכנס לאתר  מצהיר בזאת כי לא תהא לו כל טענה בדבר שמירה על בטחון המידע וכי לעסק ו/או לבעליו אין כל חבות או אחריות ביחס למידע המתקבל מכל לקוח כתוצאה מהשימוש באתר.

13. תקנון זה הינו הבסיס להתקשרות הלקוחות ומול החברה והינו מסדיר את כלל היחסים הקיימים בהתקשרות . הלקוח המבקר באתר האינטרנט ורוכש מוצרים ממנו, מצהיר בזאת כי אין לו ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או אחר כלפי העסק וכי הינו מוותר באופן מוחלט על כלל טענותיו ודרישותיו ביחס למוצג באתר, רכישת המוצרים וכל טענה העומדת בפניו ביחס להתקשרות למול העסק.

14. העסק רשאי בכל עת לשנות את תנאי התקנון מבלי להודיע על כך לציבור לקוחותיה ומשתמשי אתר האינטרנט שבבעלותו.

15. תנאי השימוש באתר חלים על כל אדם המבקר ו/או רוכש באתר בין באם השתמש בטלפון סלולרי, מחשב ו/או אחר. 

16. מדיניות החזרים וביטול עסקה כאמור תהא בכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 להלן: "החוק") ולתקנותיו השונות.

17. צמחים מוגדרים בחוק הגנת הצרכן כ״מוצרים מתכלים״ ולכן אין חובה חוקית לקבלם. יחד עם זאת, אנחנו ב״אדנית התבלינים״ תמיד מעמידים את שמחתכם בראש מעיננו ולכן נאפשר החזרת המוצרים עד לא יאוחר מ-3 ימי עבודה מיום קבלתם. האחריות על החזרתם הפיזית הינם על הלקוח/ה בלבד על כל המשתמע מכך ובתיאום מראש.

18. למען הסר ספק יובהר כי על הלקוח/ה ובאחריותו/ה לוודא את תקינות המוצר מייד עם קבלתו לידיו.

19. הלקוח רשאי לבטל את ההזמנה שביצע באתר בכל אחד מהמקרים המפורטים לעיל ותחת התנאים שלהלן:

א) כל החזר כספי יועבר לכרטיס האשראי שבאמצעותו שולמה ההזמנה ובהתאם לתקנות מנפיק האשראי.

ב) לא ינתן החזר כספי עבור פריטים אשר בגינם לא שולמה תמורה כספית כגון מבצעים ו/או מתנות.

ג) ביטול עסקה לפני שליחת המוצר למזמין יהא בניכוי 5% או 100 ש"ח הזול מביניהם. החברה תחזיר למזמין המוצר את הכספים בגין העסקה המובטלת כולל דמי המשלוח ששילם, בניכוי דמי הביטול. יחד עם זאת, יודגש, כי שווי החזר הכספים כאמור יהא בהתאם לנסיבות ההזמנה והתנאים הקבועים בחוק.

ד) במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין, גם באם המוצר הגיע למחסני העסק וטרם הגיע לבית הלקוח, ינתן ללקוח החזר כספי בניכוי 5% או 100 ש"ח הזול מביניהם ובניכוי דמי ההובלה. יחד עם זאת, יודגש, כי באם המוצר הגיע לביתו של הלקוח וברצון הלקוח לבטל את העסקה אזי ינתן הזיכוי הכספי באם יוחזר המוצר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק ובאריזתו המקורית, כפי שנתקבל לידי הלקוח. באם כאמור, לא הוחזר המוצר לפי האמור לעיל אזי לא יוחזר מלוא כספי התמורה ללקוח אשר ביטל את העסקה כאמור. כמו כן, יובהר, כי ההחלטה בדבר מצבו של המוצר הינה החלטה בלעדית של העסק – החלטה כאמור אשר הלקוח לא יכול להתנגד לה על פי תקנון זה ועל פי הדין. מוצרים אשר הוזמנו ע"י הלקוח בהזמנה אישית ו/או מותאמת לפי מידות ו/או גוון, ואינם כחלק מסל המוצרים המוצגים באתר - לא ניתן לבטל את העסקה בגינם.

ה) ביחס למוצרים אשר נרכשו באתר תחת הנחה מובנית ו/או מוצרים אשר נמצאים בהנחה אזי, ישונה המועד להחזרה וזאת עד לשני ימי עסקים בלבד ובאותם  תנאים המופיעים בתקנון זה. בהתאם לכך, כל חריגה מסד הזמנים הנקוב לא תזכה את הלקוח בהחזר הכספי שבסעיף זה. וזאת בתנאי שעמד/ה בזמן הנקוב.

ו) כאמור, כל זיכוי כספי הנובע מביטול העסקה ובכלל יעשה באמצעות חברת האשראי והינו בהתאם ללוחות הזמנים ולנהלים של חברת האשראי. לחברה אין כל קשר או אחריות ביחס למועד החזרת הכספים וכל דבר הנוגע במישרין ובעקיפין להחזר הכספים ולמערכת הסליקה וההחזרים של חברת האשראי.

ז) באם מזמין המוצר הביע עניין לקבל עבורם זיכוי כספי לשימוש באתר (קרדיט) - שווי הקרדיט יהא שווה לסכום המקורי ששולם, ללא ניכוי.

ח) כאמור, עם קבלת המוצר בידי המזמין באחריותו הבלעדית לבדוק את תקינות המוצר ושאין בו כל פגם או רבב לפני לכתו של השליח. לאחר בדיקת המוצר, יחתום הלקוח על תעודת המשלוח שמוצגת לו על-ידי השליח. באם לאחר לכתו של השליח הלקוח מצא פגם כל שהוא ו/או החליט כי המוצר אינו לשביעות רצונו - יחויב בדמי הובלה נוספים בגין החלפה או החזרת המוצר. 

ט) על הלקוח/ה לשלוח את בקשת הביטול, ככל שתהיה, באמצעות האתר ו/או באמצעות אמצעי התקשורת הבאים: טל: 050-4099951 ו/או מייל: adanittavlinim@gmail.com.

י) שירות המשלוחים שזמין דרך האתר הינו לאזורים מוגבלים ברחבי הארץ המשתנים ומתעדכנים מפעם לפעם, העסק רשאי לשנות את אזורי החלוקה ללא מתן התראה ו/ או הודעה מוקדמת מראש.

יא) אי עמידה במועד אספקה לא יפטור את הלקוח מחובתו לשלם בגין האספקה והנ״ל לא יהא זכאי לפיצוי כלשהו בגין כך.

20. על הוראות תנאי שימוש אלו יחולו הוראות הדין הישראלי. כל סכסוך הקשור לתנאי שימוש אלו ידונו בבית משפט המוסמך באזור הצפון בלבד.